ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง

จาก สารานุกรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
ขออภัย กำลังรวบรวมข้อมูล

ONseNt http://www.LnAJ7K8QSpkiStk3sLL0hQP6MO2wQ8gO.com

b2HXfy http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com

เนื้อหา

[แก้ไข] อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ (เดิม)

[แก้ไข] อาคาร 4 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้

[แก้ไข] อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

[แก้ไข] อาคาร 6 โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

[แก้ไข] อาคาร 7

[แก้ไข] อาคาร 8

[แก้ไข] อาคาร 9 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

[แก้ไข] อาคาร 10

[แก้ไข] อาคาร 11

[แก้ไข] อาคาร 12

[แก้ไข] อาคาร 13

[แก้ไข] อาคาร 14

[แก้ไข] อาคาร 15

[แก้ไข] อาคาร 16 อาคารวิทยาศาสตร์การอาหาร

[แก้ไข] อาคาร 17

[แก้ไข] อาคาร 18 อาคารเรียน 18

[แก้ไข] อาคาร 19

[แก้ไข] อาคาร 20 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

[แก้ไข] อาคาร 21 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

[แก้ไข] อาคาร 22 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (Student Union)

[แก้ไข] อาคาร 23 อาคารวิทยาการจัดการ

[แก้ไข] อาคาร 24 อาคารสังคมศาสตร์

[แก้ไข] อาคาร 25 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

[แก้ไข] อาคาร 26 ที่พักบุคลากร

เครื่องมือส่วนตัว
สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม