คณะผู้บริหารปัจจุบัน

จาก สารานุกรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

[แก้ไข] ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ไฟล์:Example.jpg|#ผศ.ไกรสร ศรีไตรรัตน์ อธิการบดี
-
  1. ผศ.วิจิตร
  2. ผศ.ประยูร ดำรงรักษ์ รองอธิการบดี
  3. ผศ.จารุณี เซี่ยงเห็น รองอธิการบดี
  4. ผศ.กฤษดา กุณฑล รองอธิการบดี
  5. ดร.นิรันดร์เกียรติ

[แก้ไข] ผู้บริหารระดับคณะ/สำนัก

เครื่องมือส่วนตัว
สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม