จำนวนบุคลากร

จาก สารานุกรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

เนื้อหา

[แก้ไข] ปี พ.ศ. 2554

Personnel-amount54.jpg

ที่มา: สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา [1]

[แก้ไข] ปี พ.ศ. 2553

[แก้ไข] ปี พ.ศ. 2552

[แก้ไข] อ้างอิง

  1. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. สารสนเทศงานประกัน. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา,http://web.yru.ac.th/qa/web/images/stories/qa/year2554/SAR54/TecaherAccount54_up.pdf.
เครื่องมือส่วนตัว
สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม