ชุดครุยวิทยฐานะ

จาก สารานุกรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

RwusZw http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

เนื้อหา

[แก้ไข] ยุคมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (พ.ศ. 2548-2555)

[แก้ไข] ยุคสถาบันราชภัฏยะลา

วิทยาลัยครูยะลา ได้ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏยะลาตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538

[แก้ไข] ยุควิทยาลัยครูยะลา

[แก้ไข] อ้างอิง

เครื่องมือส่วนตัว
สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม