ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

จาก สารานุกรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

เนื้อหา

[แก้ไข] ความเป็นมา

[แก้ไข] ดอกจันทน์กะพ้อ

[แก้ไข] ภาพบรรยากาศต้นจันทน์กะพ้อ

[แก้ไข] อ้างอิง

เครื่องมือส่วนตัว
สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม