พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

จาก สารานุกรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเจ้าภาพและร่วมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยภูเก็ต โดยมีข้อมูลและภาพประกอบในพิธี ตามลำดับดังนี้

เครื่องมือส่วนตัว
สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม