มรย.วิชาการ

จาก สารานุกรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

เนื้อหา

[แก้ไข] ความเป็นมาของงาน มรย.วิชาการ

[แก้ไข] มรย.วิชาการ ประจำปี 2557

การจัดงาน "มรย.วิชาการ" ประจำปี พ.ศ. 2557 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 16-20 สิงหาคม พ.ศ. 2557 และเนื่องด้วยในปี พ.ศ. 2557 นับเป็นปีที่ครบรอบ 80 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตั้งแต่ยุคก่อนโรงเรียนฝึกหัดครู คือโรงเรียนการอาชีพประจำจังหวัด ยุคโรงเรียนฝึกหัดครู ยุควิทยาลัยครู ยุคสถาบันราชภัฏยะลา และยุคมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ปัจจุบัน) คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ซึ่งนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี และคณะผู้บริหาร มีมติให้จัดงานมหกรรมเฉลิมฉลองให้ยิ่งใหญ่ โดยกำหนดชื่องาน "80 ปี จากฝึกหัดครู สู่คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้" [้โปรดติดตามรายละเอียดการจัดงานได้ที่เว็บไซต์...] Yru80yearwebsite.jpg

[แก้ไข] มรย.วิชาการ ประจำปี 2556

[แก้ไข] มรย.วิชาการ ประจำปี 2555

[แก้ไข] มรย.วิชาการ ประจำปี 2554

[แก้ไข] มรย.วิชาการ ประจำปี 2553

[แก้ไข] อ้างอิง

เครื่องมือส่วนตัว
สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม