มุทิตาลัย มรย.

จาก สารานุกรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
งาน "มุทิตาลัย" เป็นงานซึ่งได้ดำเนินการจัดงานมาโดยตลอด


[แก้ไข] ปี พ.ศ.2554

[แก้ไข] ปี พ.ศ.2553

ราชภัฏยะลาเรา มีวันนี้ได้ ก็เพราะท่านทั้งหลายช่วยขวายขวน

เกียรติภูมิราชภัฏสู่สากล ก็เพราะคนอย่างท่านสืบสานมา ...[1]

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและบุคลากร กล่าวถึงคุณงามความดีของบุคลากรที่เกษียณอายุราชการในปี 2553 ดังนี้

[แก้ไข] ปี พ.ศ.2552


อ้างอิงผิดพลาด: <ref> tags exist, but no <references/> tag was found
เครื่องมือส่วนตัว
สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม