วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์

จาก สารานุกรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

เนื้อหา

[แก้ไข] ปี 2555

Banner yru day55.jpg

วันราชภัฏประจำปี 2555 มหาวิทยาลัยดำเนินการอย่างยิ่งใหญ่ ประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้
วันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555


วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555


วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555


วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555

[แก้ไข] ปี 2554

[แก้ไข] ปี 2553

[แก้ไข] ปี 2552

เครื่องมือส่วนตัว
สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม