อัลบั้มภาพมหาวิทยาลัย

จาก สารานุกรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

การรวบรวมภาพบริเวณต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อรวบรวมบรรกาศให้เห็นการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการขององค์กรในด้านอาคาร สถานที่ ภูมิทัศน์ ตั้งแต่อดีตในยุคโรงเรียนฝึกหัดครู ยุควิทยาลัยครูยะลา ยุคสถาบันราชภัฏยะลา และยุคปัจจุบัน "มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา" เพื่อร่วมกันสร้างความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกยุคของมหาวิทยาลัย รวมทั้งศิษย์ปัจจุบัน ร่วมกันรวบรวมภาพหายากของมหาวิทยาลัย ส่งมาที่ sirichai.nbr@gmail.com เพื่อรวบรวมให้เป็นอัลบั้มภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อไป ภาพเพิ่มเติมอัลบั้มจาก YRU History ในเฟซบุ๊ค[1]

เนื้อหา

[แก้ไข] ปี พ.ศ. 2557

ภาพมุมสูงถ่ายจากอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารไอที)จากชั้น 8 ที่กำลังก่อสร้างอยู่ในช่วงใกล้แล้วเสร็จ

ภาพมุมสูงบริเวณต่างๆ รอบๆ มหาวิทยาลัยในช่วงต้นปี พ.ศ. 2557 ถ่ายภาพจากชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติวชิราลงกรณ (อาคาร 20)

บริเวณรอบๆ มหาวิทยาลัยในช่วงต้นปี พ.ศ. 2557 (เดือนกุมภาพันธ์ 2557)

[แก้ไข] ปี พ.ศ. 2556

[แก้ไข] ปี พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2555

  • บรรยากาศบริเวณมหาวิทยาลัย ชุดที่ 1

[แก้ไข] ปี พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2553

กำลังรวบรวม

[แก้ไข] ปี พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2549

กำลังรวบรวม

[แก้ไข] ปี พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544

กำลังรวบรวม

[แก้ไข] ภาพในอดีตของ มรย.:ยุควิทยาลัยครู...สถาบันราชภัฏยะลา

ส่งข้อมูลร่วมเผยแพร่ในอัลบั้มภาพ มรย. ที่ sirichai.nbr@gmail.com

[แก้ไข] อ้างอิง

  1. จรัญ พิทักษ์ธรรม. YRU History Gallery.มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2556. https://www.facebook.com/groups/127396757370450
เครื่องมือส่วนตัว
สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม