โครงสร้างการบริหารองค์กร

จาก สารานุกรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีโครงสร้างการบริหารองค์กรดังภาพต่อไปนี้

[แก้ไข] ปี พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2557

Organization chart.jpg

เครื่องมือส่วนตัว
สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม