หน้าหลัก

จาก สารานุกรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การปรับปรุง เมื่อ 15:12, 15 พฤศจิกายน 2557 โดย Admin (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)
(ต่าง) ←รุ่นก่อนหน้า | รุ่นปัจจุบัน (ต่าง) | รุ่นถัดไป→ (ต่าง)
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
Encyclopedia.png
ยินดีต้อนรับสู่แหล่งความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับองค์กรจากยุคโรงเรียนฝึกหัดครูในอดีต...สู่ยุคมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในปัจจุบัน
ความเป็นมาจากอดีต...ปัจจุบัน บรรยากาศในมหาวิทยาลัย กีฬาจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 3 จันทน์กะพ้อ...ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย
ประวัติความเป็นมา อัลบั้มภาพมหาวิทยาลัย จันทน์กะพ้อเกมส์ ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย


แหล่งรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ องค์ความรู้ขององค์กร ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสมาชิกในองค์กร ทั้งศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน
คณาจารย์ บุคลากรและบุคคลภายนอก โดยสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเสนอเรื่องราวหรือบทความเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ โดยมีข้อกำหนดคือ "เขียนเรื่องราวที่เป็นทางการและเป็นประโยชน์
ต่อสังคมชาว มรย. โดยส่วนรวม" หรือโปรดส่งเรื่องราวของท่านมาที่ sirichai.nbr@gmail.com ผู้บริหารจัดการระบบ

หมายเหตุ: ข้อมูลบางส่วนยังขาดความสมบูรณ์ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกท่านในการให้หรือเสนอข้อมูล สารสนเทศ โปรดส่งข้อมูลหรือสมัครเป็นสมาชิกเขียนบทความเพิ่มเติม 
เพื่อทำให้สารานุกรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีเนื้อหาที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

เนื้อหา

Evaluate.jpgโปรดตอบแบบประเมินคุณภาพและความพึงพอใจที่มีต่อการใช้เว็บไซต์นี้ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น...ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ข้อมูลทั่วไป

หน่วยงานภายใน

เหตุการณ์ ประเพณี วัฒนธรรม และบุคคลตัวอย่าง

เรื่องอื่น ๆ

ความเป็นมาจากอดีต...ปัจจุบัน บรรยากาศในมหาวิทยาลัย อาคาร 1 อาคารแรกของมหาวิทยาลัย สนามฟุตบอลสมัยวิทยาลัยครูยะลา
เรื่องราวน่าสนใจในอดีต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สนามฟุตบอลสมัยวิทยาลัยครูยะลา

แหล่งรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ องค์ความรู้พื้นฐานขององค์กร ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสมาชิกในองค์กร ทั้งศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน   
คณาจารย์ บุคลากรและบุคคลภายนอก โดยสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเสนอเรื่องราวหรือบทความที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ ซึ่งมีข้อกำหนดคือ "เขียนเรื่องราวที่เป็นทางการและเป็นประโยชน์
ต่อสังคมชาว มรย. โดยส่วนรวม" หรือ โปรดส่งเรื่องราวของท่านมาที่ ดร.ศิริชัย นามบุรี อีเมล sirichai.nbr@gmail.com โทรศัพท์: 08-4196-8099 ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการระบบ

Evaluate.jpgโปรดตอบแบบประเมินคุณภาพและความพึงพอใจที่มีต่อการใช้เว็บไซต์นี้ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น...ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

คู่มือการเขียนบทความ

เครื่องมือส่วนตัว
สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม