หน้าหลัก

จาก สารานุกรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

ยินดีต้อนรับสู่ "สารานุกรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา" แหล่งความรู้เกี่ยวกับองค์กรจากโรงเรียนฝึกหัดครูในอดีต...สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในปัจจุบัน

YRU2554.jpg

'''แหล่งรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ องค์ความรู้''' ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสมาชิกในองค์กร ทั้งศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน คณาจารย์ บุคลากรและบุคคลภายนอก โดยสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเสนอเรื่องราวหรือบทความเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ โดยมีข้อกำหนดคือ "เขียนเรื่องราวที่เป็นทางการและเป็นประโยชน์ต่อสังคมชาว มรย. โดยส่วนรวม" หรือส่งเรื่องราวของท่านมาที่ sirichai.nbr@yru.ac.th

Banner yru day55.jpg

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดงาน "วันราชภัฏ ประจำปี 2555" ขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ [http://www.yru.ac.th]

เนื้อหา

ข้อมูลทั่วไป

หน่วยงานภายใน

เหตุการณ์ ประเพณี และวัฒนธรรมที่สำคัญ

คู่มือการเขียนบทความ

ทดสอบ

ทดสอบกล่องข้อมูล

เครื่องมือส่วนตัว
สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม